Fractie OCMW


De fractieleden voor onze OCMW-Fractie zijn Peggy Ghekiere en An Poot.