104 aanvragen voor de subsidie van sportwerking goedgekeurd


vrijdag, 2 juni, 2017
104 aanvragen voor de subsidie van sportwerking goedgekeurd

2017 is het eerste jaar dat de aanvragen voor sportsubsidies online werden ingediend.  Deze overstap van een papieren aanvraag naar een digitale aanvraag, blijkt een enorm succes. 104 dossiers werden ingediend en waren allemaal in regel.

Sportsubsidies in Mechelen

In november 2016 werd een nieuw stedelijk reglement voor de sportwerkingssubsidies goedgekeurd.  Een sportvereniging kan voor allerlei doeleinden een ondersteuning aanvragen. Om in aanmerking te komen voor ondersteuning vanuit de stad moet een sportclub erkend worden als sportvereniging. Hiervoor moet men aan een aantal voorwaarden voldoen zoals bijvoorbeeld lid zijn van een erkende sportfederatie, minstens 1 jaar actief zijn de maatschappelijke zetel van de sportclub moet zich op grondgebied Mechelen bevinden. Indien aan alle voorwaarden voldaan is, ontvangt de club een erkenning van 1 jaar.  

Via het nieuwe subsidiereglement werd het overzicht op de mogelijk te verkrijgen subsidies overzichtelijker. De nieuwe sportwerkingssubsidie wordt onderverdeeld in een algemene sportsubsidie en een specifieke sportsubsidie zoals bijvoorbeeld de infrastructuursubsidie of de subsidie voor opleidingen. De dienst sport heeft op 19 en 25 januari een extra informatievergadering voor de Mechelse sportclubs belegd omtrent de nieuwigheden binnen dit reglement.

Naast een nieuw subsidiereglement veranderde ook de manier van het aanvragen van een subsidie.  Tot op heden verliep dit allemaal via papieren documenten maar in een digitaal tijdperk kan een sportdienst niet achter blijven.  Vanaf nu kunnen erkende clubs hun digitaal dossier aanvragen.

Toekennen sportsubsidies

De erkende sportverenigingen konden voor 1 maart hun dossier indienen.  De aanvragen werden gecontroleerd door de dienst sport. Er werden 104 aanvragen voor een sportwerkingssubsidie ingediend bij de dienst sport.  Dit zijn er 10 meer dan vorig jaar.  Wat betreft de specifieke sportsubsidieaanvragen werden er 63 aanvragen ingediend.  Opvallend voor beide aanvragen was dat ze allemaal in regel waren. 

‘Ik ben blij dat ik als schepen van Sport merk dat onze doorgevoerde subsidievereenvoudigingen effect hebben en we hierdoor alle clubs kunnen voorzien in de subsidie die ze hebben aangevraagd. Minder administratieve rompslomp en digitalisering spoort sportclubs aan om een subsidievraag in te dienen. We hebben vooral positieve reacties ontvangen over de aanpassingen.  Omwille van het grote aantal aanvragen hebben we ook de totale subsidiepot verhoogd en voorzien we nu 240 000 euro,’ geeft schepen van Sport Walter Schroons aan.