CRUYFF COURT MECHELEN IN DE KIJKER


woensdag, 20 september, 2017
CRUYFF COURT MECHELEN IN DE KIJKER

Cruyff court

Drie jaar geleden werd het eerste Cruyff Court in België plechtig geopend. Een Cruyff Court is een multifunctioneel kunstgrasveld, waar jongeren plezierig en veilig kunnen sporten en spelen. “Het Cruyff Court is niet zomaar een trapveldje. Het veld moet kunnen bijdragen aan de beperkte sportmogelijkheden voor de jeugd. Sport is er niet alleen het doel, maar ook een middel om thema’s zoals sociale verantwoordelijkheid, integratie, samenspelen en normen en waarden aan te kaarten. Bovendien biedt het een meerwaarde in de buurt”, legt schepen Walter Schroons uit.

Elk Cruyff Court heeft een herkenbare inrichting en uitstraling. Een Cruyff Court is een kunstgrasveld en heeft altijd een blauw hek, oranje goals en een gele middenstip. Het wordt bij voorkeur gerealiseerd op een plek waar meerdere sporten mogelijk zijn en moet een plek zijn waar veel verschillende partijen elkaar ontmoeten en samenwerken.

“We kunnen duidelijk stellen dat alle ambities van het Cruyff Court worden ingevuld en dat het zelfs de verwachtingen overstijgt. Er zijn steeds jongeren aan het voetballen van in de buurt maar ook van ver daarbuiten. Er heerst een geweldig “wij”-gevoel dat ondersteund wordt vanuit het Cruyff Community Program”, vult Schroons aan.

Heroes of the Cruyff Court

Bij het Heroes of the Cruyff Court programma krijgen jongeren gedurende een 8-tal bijeenkomsten de nodige tips en tricks aangeleerd over de verschillende facetten van het organiseren van een evenement. Competenties als samenwerken, doelen stellen, organiseren, initiatief nemen, creativiteit, verantwoordelijkheid en persoonlijke ontwikkeling komen in deze 8 weken aan bod. Uiteindelijk brengen de jongeren het geleerde in de praktijk door daadwerkelijk een activiteit op het Cruyff Court - of in de wijk - te organiseren. Na afloop van een succesvol project ontvangen de jongeren een certificaat en kunnen ze worden ingezet bij toekomstige activiteiten in de wijk.

De rol van BT

Het Cruyff Court-concept is een initiatief van de Johan Cruyff Foundation, gekend over heel de wereld. De Foundation is één van de sociale initiatieven van voormalig Nederlands topvoetballer Johan Cruijff en steunt sport- en spelprojecten voor kinderen.

BT’s Benelux organisatie is sinds 2010 verbonden aan de Johan Cruyff Foundation en heeft specifiek het ‘Heroes of the Cruyff Court’ programma geadopteerd.

BT was ook de initiatiefnemer van het eerste Cruyff Court in ons land, en het zijn ook de medewerkers van BT die destijds een groot deel van het benodigde geld voor het eerste Cruyff Court, hier in Mechelen, bijeen hebben gebracht.

Daarnaast ondersteunt BT samen met de stad het project ‘Schoolplein14’ voor twee Mechelse scholen. ‘Schoolplein14’ richt zich naar de schoolgaande jeugd in het basisonderwijs met als doel schoolgaande kinderen tijdens en na school samen te laten spelen. Op het schoolplein worden, in samenwerking met de school en haar leerlingen, lijnen en kleurvakken op de grond en de muur (coatings) aangebracht zoals bijvoorbeeld een atletiekbaan, een speelcirkel of een goal op de muur.  BT heeft de uitdrukkelijke ambitie om het Mechelse Community Program verder te ondersteunen.

Om het Cruyff Court jaarlijks extra in de kijker te zetten, organiseert een ‘Cycle Challenge’ (fietstocht) voor het BT personeel (dat hiermee weer nieuwe fondsen inzamelt ) van hun kantoor in Diegem naar het Cruyff Court in de wijk Otterbeek. Het personeel kan kiezen uit een fietstocht van 35, 80 of 155 km.  Op het einde van de sportieve dag zal Marc Meijer, de Business unit manager BT Consulting Benelux van BT een cheque ter waarde van €1000 overhandigen aan schepen Walter Schroons. “Ik ben heel dankbaar dat BT dit Cruyff project in Mechelen blijft ondersteunen en dat we op deze manier de kans krijgen om het project nog verder uit te bouwen”, aldus schepen Schroons. “Ik ben erg trots dat BT medewerkers zich al jaren inzetten voor de Johan Cruyff Foundation.  Door hun inzet kunnen heel veel kinderen sporten en spelen op het Cruyf Court en op Schoolplein14 in Mechelen.  Door sport en spel worden kinderen fitter, leren ze met elkaar omgaan en ontwikkelen zij zichzelf,” vult Marc Meijer, Business unit manager BT Consulting Benelux aan.