Grofvuil per gewicht


dinsdag, 26 september, 2017
Grofvuil per gewicht

Huisvuil, papier en karton, grofvuil, PMD-afval, snoeihout en gemengde plastics… voor de verzameling van dit afval werkt de stad samen met IVAREM.  Vele soorten worden aan huis opgehaald of men kan ook terecht op een recyclagepark.  Mechelen kent 2 recyclageparken, één in Mechelen-Noord aan de Blarenberglaan en een ander in Mechelen-Zuid aan Hanswijk De Bercht.  Wie met zijn grofvuil naar een recyclagepark trekt staat vaak voor een dilemma.  Men moet betalen per m³ maar velen hebben het moeilijk met het inschatten van hoeveel m³ men effectief bij heeft.  De kostprijs wordt aangerekend van een minimum van 0,25 m³.  

Hier komt nu verandering in.  Mensen die hun grofvuil naar het recyclagepark brengen, zullen in de loop van 2018 in Mechelen-Zuid per gewicht kunnen betalen.  Wie  zijn grofvuil naar Mechelen-Noord brengt zal nog iets langer moeten wachten.  IVAREM koopt hiervoor speciale persen aan.  Deze persen zijn uitgerust met een speciaal geijkt weegsysteem dat het te betalen op basis van het gewicht kan bepalen. 

“Het belangrijkste is dat de tarieven niet verhoogd worden.  We schakelen enkel over op een andere manier van tarifering.  Men zal 0,30 euro per aangeboden kg betalen met een minimum van 3 euro per weging.  Het huidige tarief bedraagt 10 euro per 0,25m³. Voor wie weinig grofvuil naar het recyclagepark brengt en niet aan het volume van 0,25m³ geraakt, levert dit dus een besparing op,” vertelt Walter Schroons, schepen van Financiën.  “Door een tarief per kilogram in te voeren, wordt ook het aanbieden van kleinere hoeveelheden grof vuil interessanter.   Als er daardoor meer inwoners gebruik gaan maken van het containerpark kan dit alleen maar het sorteergedrag bevorderen en dus ook de restafvalberg verkleinen,” vult Rita Vandenbossche, voorzitter van IVAREM, aan.