Mechelse scheurkalender gaat Vlaams


donderdag, 14 september, 2017
Mechelse scheurkalender gaat Vlaams

Deze week wordt de scheurkalender tegen pesten verdeeld in de Mechelse scholen.   Deze doe-kalender boordevol leuke opdrachtjes, weetjes en raadsels maakt thema’s als pesten, respect en verdraagzaamheid op een speelse manier bespreekbaar.  Nieuw dit jaar is dat de scheurkalender wordt overgenomen door uitgeverij Abimo, waardoor ook niet-Mechelse scholen met de kalender aan de slag kunnen.

Geen plaats voor pesters


De kalender kwam er in 2013 op suggestie van de kinderraad waarna de afdeling Preventie en Veiligheid aan de slag ging met de uitwerking er van.  De kalender loopt een heel schooljaar van september tot en met juni.  De kalender is op kindermaat samengesteld en richt zich naar alle leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar, de 1B-klassen en de OKAN-klassen.

“Preventief werken rond pesten blijft absoluut prioritair voor de stad. Als we op een leuke en speelse manier pesten kunnen beperken tot een minimum dan moeten we die kans grijpen”, zegt schepen van Preventie Stefaan Deleus. “Het is belangrijk bepaalde thema’s zoals bijvoorbeeld pesten, in klasverband bespreekbaar te maken. Een scheurkalender zorgt voor extra spel- en leerplezier in Mechelen Kinderstad”.

 

“De scheurkalender is een mooi Mechels product dat steeds enthousiast wordt onthaald door de scholen. Elk schooljaar verspreiden we gemiddeld 150 exemplaren aan ongeveer 47 Mechelse scholen. Alle kinderen moeten zich in hun schoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal ontwikkelen. Het is een zeer goed middel om pesten op een luchtige manier bespreekbaar te maken in de klas.  Bovendien versterken de leuke spelletjes en opdrachten de klassfeer,” aldus schepen van Jeugd, Greet Geypen.

Samenwerking met uitgeverij Abimo

De voorbije vier jaar zijn er scheurkalenders ontwikkeld onder regie van de dienst Sociale Preventie en in samenwerking met Mechelen Kinderstad, Marcom, de stafmedewerker diversiteit, de jeugddienst en duurzame ontwikkeling.  Meer en meer ontving de dienst Sociale Preventie de vraag van niet-Mechelse scholen of de scheurkalender ook voor hen beschikbaar was.  Omdat we als stad graag op deze vraag wilden ingaan, ontstond er een samenwerking met uitgeverij Abimo.  Concreet wil dit zeggen dat zij onze scheurkalender overnemen. 

“De scheurkalender is vanaf nu geen exclusief Mechels product meer, maar de ontstaansgeschiedenis wordt in de kalender vermeld en het logo van Mechelen Kinderstad wordt er in opgenomen.  Het concept van de scheurkalender wijzigt niet.  Hiervoor werden de nodige afspraken vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst. Dit bewijst eens temeer dat blijvend inzetten op het Vlaams en Nederlandstalig karakter op verscheidene vlakken zijn vruchten afwerpt”, stelt schepen van Onderwijs Marc Hendrickx.

“Voor de Mechelse scholen verandert er niets.  Zij krijgen nog steeds drie gratis exemplaren van de stad.  Meer nog, willen de Mechelse scholen graag een extra exemplaar dan kan dit aan de helft van de prijs worden aangekocht bij de uitgeverij.  De voorbije jaren moesten we steeds laten weten dat we geen extra exemplaren hadden,” geeft schepen Deleus nog mee.