Multimove en MultiskillZ zet kinderen aan het sporten


vrijdag, 11 augustus, 2017
Multimove en MultiskillZ zet kinderen aan het sporten

De stad Mechelen zet in op een gevarieerd bewegingsprogramma voor kinderen tussen 3 en 6 jaar en van 7 tot 11 jaar.  Onze Mechelaartjes kunnen via Multimove Mechelen en Multi SkillZ algemene bewegingsvaardigheden ontwikkelen zonder al specifiek te kiezen voor een bepaalde sport. 

Multimove Mechelen: bewegen voor de allerkleinsten


Multimove Mechelen is een gevarieerd bewegingsprogramma voor kindjes tussen 3 en 6 jaar.  De focus ligt niet op een specifieke sporttak, maar wel op het aanleren van fundamentele bewegingsvaardigheden die cruciaal zijn om op een latere leeftijd een sport uit te oefenen.  Lopen, springen, vangen, werpen, glijden, … komen aan bod en de motorische ontwikkeling van kinderen wordt geprikkeld.

Het belang van bewegen bij kleuters wordt vaak onderschat.  Een tekort aan lichaamsbeweging op kleuterleeftijd kan problemen als overgewicht en motorische achterstand bij kinderen veroorzaken.  We weten al lang dat bewegen goed is voor ons, dus waarom zou je er niet vroeg mee beginnen?  

‘Multimoven kent tal van voordelen: de fysieke ontwikkeling verloopt evenwichtiger, het heeft een positief effect op de algemene gezondheid, het zelfvertrouwen en de ingesteldheid, de mentale ontwikkeling, sport-specifieke vaardigheden, een goede sociale ontwikkeling en respect en begrip voor anderen, enz. Bovendien scoren kinderen die Multimoven beter op hun motorische vaardigheden dan kinderen die deelnemen aan het reguliere sportaanbod. En laten we niet vergeten: samen bewegen is ook gewoon leuk,’ geeft Walter Schroons, schepen van Sport aan.

 

Multi SkillZ: bewegen voor kinderen van 7 tot 11 jaar

Bewegen mag echter niet stoppen op de leeftijd van 6 jaar.  Multi Skillz is een ideaal vervolg op Multimove Mechelen, dé manier om kinderen zot te maken van bewegen en hun motorische vaardigheden verder uit te bouwen. En men werkt ondertussen ook aan sociale ontwikkeling: men beweegt samen met respect voor elkaar, leert samenwerken en wint aan zelfvertrouwen. 

Ouders staan soms voor een dilemma.  Men wil hun kind laten sporten maar vaak valt dit sportmoment samen met juist dat moment waarop zij als ouder qualitytime zouden kunnen doorbrengen met hun zoon of dochter na een drukke werkweek.  Multi SkillZ Family biedt hiervoor dé oplossing. 

‘Ouders kunnen samen sporten met hun kind, genieten van bewegen en van elkaar en dat biedt alleen maar voordelen.  Men is een uurtje actief bezig met hun kind en ondertussen zelf ook actief aan het sporten,’ vult Walter Schroons, schepen van Sport aan.

Waar en wanneer?

Een lessenreeks Multimove omvat 15 weken. Er zijn 2 verschillende locaties waar de lessenreeksen plaatsvinden, sporthal Kouter in Leest en Sporthal Iham in Mechelen. In elke groep zijn er 50 plaatsen beschikbaar. Een lessenreeks van 15 weken kost 60 euro.  In deze prijs zit de deelname aan de 15 lessen, een leuk T-shirt en een sportverzekering.

-      Sporthal Kouter - Dorpsstraat 67 - 2811 Leest

zaterdag 10.30 tot 11.30u

-      Sporthal Iham - Bautersemstraat 57 - 2800 Mechelen

groep 1: zondag 12 tot 13u

groep 2: zondag 13 tot 14u

Er zijn 2 verschillende locaties waar de Multi skillZ-lessenreeksen plaatsvinden, sporthal Kouter in Leest en Sporthal Iham in Mechelen. In elke groep zijn er 12 plaatsen beschikbaar. Multi Skillz Kids kost 60 euro per deelnemer, Multi Skillz Family: 90 euro per duo van 1 ouder + 1 kind.  In deze prijs zit ook een sportverzekering.

-      Sporthal Kouter - Dorpsstraat 67 - 2811 Leest

  • Multi Skillz Kids (groep 7-8 jaar): zaterdag 11.30 tot 12.30u
  • Multi Skillz Family (groep 7 - 11 jaar): zaterdag 12.30 tot 13.30u

 

-      Sporthal Iham - Bautersemstraat 57 - 2800 Mechelen

  • Multi Skillz Family (groep 7-8 jaar): zondag 14 tot 15u
  • Multi Skillz Family (groep 9 -11 jaar): zondag 15 tot 16u

Meer info op onze website: https://www.mechelen.be/sportaanbod