Nieuwe impuls voor slim beleveren van Mechelen: Europese subsidie van ruim 250 000 euro in kader van project ‘Surflogh’


woensdag, 16 augustus, 2017
Nieuwe impuls voor slim beleveren van Mechelen: Europese subsidie van ruim 250 000 euro in kader van project ‘Surflogh’

Mechelen zet de laatste jaren in op slimme, duurzame stadsdistributie. Met het verkrijgen van Europese subsidies in het kader van ‘Surflogh’, krijgt dit traject een nieuwe impuls.

Net zoals in andere steden is de organisatie van de logistiek een grote uitdaging voor Mechelen. Om de stad leefbaar te houden, moet het aantal gemotoriseerde kilometers naar omlaag. Tegelijkertijd heeft de vraag naar snellere leveringen en de opkomst van de e-commerce er voor gezorgd dat er extra bestelwagens rondrijden om de winkels en klanten te beleveren.

De stad besliste dan ook om niet langs de zijlijn te blijven staan, maar zelf op zoek te gaan naar instrumenten om hier oplossingen voor te vinden. Belangrijke elementen hierin zijn het bundelen van vrachten enerzijds en het gebruik maken van duurzame transportmiddelen anderzijds. Via het Novelogproject wordt het eerste element onderzocht, Cyclelogistics Ahead mikte vooral op het verduurzamen van de ritten via het inzetten van fietskoeriers. Cyclelogistics loopt op zijn laatste benen, Novelog stopt volgend jaar, maar beide projecten samen vormen een ideale basis waarop verder gebouwd kan worden.

“Het verduurzamen van de stadsdistributie is een bijzonder complex probleem, waar alle steden mee worstelen. De instrumenten en ideeën hieromtrent zijn bovendien nog in volle ontwikkeling. Ik ben dan ook zeer tevreden dat we na onder andere Cyclelogistics Ahead en Novelog opnieuw aan een Europees project kunnen deelnemen. Niet alleen omdat er een subsidie aan vasthangt, maar ook omdat we op die manier deel uitmaken van een lerend netwerk en zo samen stappen vooruit kunnen zetten”, aldus schepen van Mobiliteit Marina De Bie.

Surflogh

‘Surflogh’ staat voor ‘Smart Urban Freight Logistics Hubs’ en heeft als doel stadsdistributie te verbeteren op een innovatieve manier. Naast Mechelen maken nog 5 andere partners deel uit van het project. Het gaat om de provincie Drenthe (Nederland) als projectleider, de gemeente Groningen (Nederland), de stad Boras (Zweden), de South East Scotland Transport Partnership (Schotland, VK) en de Edinburgh Napier University (Schotland, VK).

Mechelen zelf mikt op drie doelstellingen om binnen dit project te realiseren:

  • Het verder uitbouwen van een netwerk van lockers;
  • De ontwikkeling van een app om laad- en loszones op te volgen;
  • De consolidatie en optimalisatie van de bestaande stadsdistributiecentra.

Meer concreet kan via dit project de problematiek van het laden en lossen binnen de autoluwe binnenstad grondig onderzocht worden om zo een gedragen en onderbouwde oplossing uit te werken.

De totale kostprijs (incl. personeelskosten) van het project bedraagt ruim 500 000 euro, waarvan Europa de helft voor haar rekening neemt. Provincie Antwerpen bekostigt 20% van het bedrag, of ruim 100 000 euro.

‘Mechelen heeft de ambitie om een slimme stad te zijn.  Daarin speelt ‘slimme mobiliteit’ een belangrijke rol.  We zijn voortdurend opzoek naar hoe we slimme technologie kunnen inschakelen in duurzame mobiliteit.  Via ‘Surflogh’ kunnen we de problematiek onderzoeken en een oplossing uitwerken die de principes van een leefbare stad kan verzoenen met de vraag naar snelle leveringen,’ geeft Stefaan Deleus, schepen van Slimme stad en ICT aan.