De afdeling Preventie en Veiligheid schrijft zijn preventiebeleid uit in een strategisch veiligheids- en preventieplan.  Dit plan wordt opgebouwd na een screening van de lokale veiligheidsitems en geeft aan waar de stad extra op wil inzetten zoals bijvoorbeeld netheid en leefbaarheid, diefstal- en inbraak, overlast en pesten.  Voor de uitvoering van dit plan wordt een overeenkomst afgesloten tussen de Minister van Binnenlandse Zaken en de gemeente. Deze overeenkomst bestaat uit algemene, strategische en operationele doelstellingen en is gericht op de te behalen resultaten op het einde van de geldigheidsperiode van de overeenkomst.  Het huidige plan werd opgesteld voor de periode van 1 januari 2014 tot 31 december 2017 en loopt dus stilaan op zijn einde.  Tijd voor een evaluatie.   

De directie Lokale Integrale Veiligheid van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft de werking doorgelicht en ging na of de afdeling Preventie en Veiligheid de doelstellingen van het plan heeft behaald. In hun eindconclusie over deze vierjarige werking en het verloop ervan behaalde men een zeer positieve evaluatie.

“De stad Mechelen beschikt met de afdeling Preventie en Veiligheid over een professioneel, dynamisch en ervaren team dat een duidelijke visie op een lokaal veiligheids- en preventiebeleid uitdraagt.  De afdeling Preventie- en Veiligheid vormt een belangrijke stimulerende factor in de uitbouw van een integraal en geïntegreerde aanpak van veiligheids- en leefbaarheidsproblemen in de stad.  Het uitgevoerde preventiewerk wordt continue verder ontwikkeld en verbeterd.  Mechelen vormt een mooi voorbeeld van hoe preventiewerk in de praktijk wordt toegepast.  Het werk van de afdeling Preventie en Veiligheid kan als inspiratie werking voor andere steden en gemeenten.”

“Wanneer ik als schepen van Preventie en Veiligheid zo’n rapport in handen krijg, kan ik alleen maar fier zijn en alle medewerkers van deze afdeling een dikke proficiat wensen voor hun harde en gedreven werk.  Inzetten op netheid en leefbaarheid van onze stad, geweld en onveiligheidsgevoelens, diefstal, inbraak en drugpreventie blijven prioriteit van de stad en met de inzet van al onze medewerkers werken we hier dag na dag gemotiveerd aan verder,” geeft een trotste schepen van Preventie en Veiligheid, Stefaan Deleus aan. 

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.