Beste Mechelaars,

Voor CD&V moet Mechelen een stad zijn waar we elkaar beleefd en respectvol begroeten, én met elkaar praten.

Het is dan ook jammer dat er geen dialoog is geweest met het koppel voor het huwelijk, iets wat het conflict mogelijk had kunnen vermijden. Iedereen erkent ook dat er geen wettelijke basis bestaat om het huwelijk te weigeren.

Het opbod op de sociale media de voorbije dagen draagt niets bij, en versterkt alleen de extremere krachten in onze samenleving.
Goed samenleven vergt een constante en oprechte dialoog, en goed samenleven is voor ons topprioriteit.

Na de polemiek van de voorbije dagen, heeft het college daarnet een gezamenlijke verklaring afgelegd. Deze kan u hieronder lezen.

Mechelen is een stad waar mannen en vrouwen, jongens en meisjes niet alleen gelijk en gelijkwaardig zijn, maar ook samen leven, samen werken en samen vrije tijd doorbrengen. We wijzen afzonderlijke werelden voor de twee seksen af. Er komt een actief beleid dat deze gendergelijkheid promoot en ingaat tegen elke vorm van segregatie op basis van gender, seksisme en vrouwonvriendelijke denkbeelden. De stad waakt erover dat in Mechelen meisjes dezelfde kansen krijgen als jongens en dat ze niet uitgesloten worden van het maatschappelijk leven (artikel 140 coalitie-akkoord). »

Deze belangrijke paragraaf uit het coalitie-akkoord is het kader waarbinnen we naar de uitdagingen in een diverse samenleving kijken. We voeren terzake een aanklampend en voluntaristisch beleid, dat stoelt op wederzijds respect, luisterbereidheid, openheid van alle partners en een constructieve dialoog.

Het weigeren van een hand aan iemand van een andere sexe wil het stadsbestuur niet herleiden tot een loutere discussie over cultuurpatronen en tradities, gelet op haar engagement om segregatie op basis van verschillende sexen tegen te gaan.

De organisatie van een burgerlijk huwelijk is een belangrijk contactmoment tussen de burger en de overheid. Het recht op huwen is internationaal en grondwettelijk gegarandeerd en de overheid moet uiteraard het recht op dienstverlening garanderen. Maar het is ook een kans om over een aantal uitgangspunten in onze samneleving met elkaar in gesprek te gaan.

Daarom legt het schepencollege naar de toekomst de volgende handelswijze vast:

- Wanneer mensen die willen huwen bij de aangifte ervan duidelijk maken dat ze geen hand geven aan een persoon van een andere sexe, wordt met deze mensen uitdrukkelijk en op voorhand een gesprek gevoerd. Tijdens dat gesprek lichten we de visie van de stad op samenleven toe, leggen we het belang van het geven van een hand uit als teken van beleefdheid en/of respect en trachten we door middel van een intense dialoog met deze mensen hun houding aan te passen. Dit gesprek plaatst zich in de context van de talrijke gesprekken die ambtenaren en politici in onze stad voeren om bijvoorbeeld ouders te overtuigen hun kinderen deel te laten nemen aan de samenleving, om vrouwen te overtuigen naar vrouwengroepen te komen en uit hun isolement te breken, om ouders te overtuigen hun dochters verder te laten studeren.

- Wanneer dit gesprek niet het gewenste resultaat oplevert heeft de stad Mechelen de wettelijke verplichting om dit huwelijk toch te laten plaatsvinden. Het respect voor de rechtsstaat, het fundament van onze aller vrijheid en van ons gedeeld samenlevingsmodel, legt dit op. Tijdens deze huwelijksverbintenis kan melding worden gemaakt van de principes inzake samenleven van mannen en vrouwen die in onze stad gelden.

- Wanneer een lid van een schepencollege het huwelijk niet wenst te voltrekken, wordt dit door de burgemeester of zijn vervanger uit het college overgenomen. Uiteindelijk heeft het college van burgemeester en schepenen de verantwoordelijkheid dat de stad haar wettelijke verplichtingen nakomt.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.