25 November is het ‘Internationale Dag tegen geweld op vrouwen’

Naar aanleiding van deze dag lanceert de stad Mechelen jaarlijks een campagne om de thematiek rond intrafamiliaal geweld (IFG) onder de aandacht te brengen.  Het gaat om een complexe thematiek waarrond nog steeds een taboe hangt. De stad Mechelen lanceert een filmpje met als doel het thema bespreekbaar te maken. Er over spreken helpt.

Nog steeds een taboe?

Uit een studie van het Europees Agentschap voor Fundamentele Rechten blijkt dat 22% van alle vrouwen in de EU ooit slachtoffer werd van fysiek en/of seksueel geweld. Ongeveer 43% van de respondenten heeft een vorm van psychologisch geweld meegemaakt door een (ex-) partner. Uit een studie van het Instituut voor Gelijkheid van Mannen en Vrouwen blijkt bovendien dat 1 op de 4 slachtoffers geen hulp zoekt. Naast de beschikbaarheid van helpende organisaties blijkt het voor veel slachtoffers nog een te grote stap om de cyclus te doorbreken en hulp te zoeken. In 2016 zijn er in de politiezone Mechelen-Willebroek 562 PV’s opgemaakt en 2959 meldingen. Meldingen resulteren niet altijd in een proces-verbaal. Het geeft het netwerk van politie, parket, hulpverlening de kans om kort op de bal te kunnen spelen zodat een situatie niet escaleert. De meldingen kunnen er komen door derden, verontrusting bij het netwerk of anoniem.

Complexe thematiek

Hoewel het campagnefilmpje de meeste herkenbare vorm weergeeft met geweld tussen een man en een vrouw, gaat het in werkelijkheid om een meer genuanceerd beeld. IFG kent vele vormen en het is niet altijd duidelijk wie slachtoffer en/of dader is. Slachtoffers zijn vaak vrouwen en kinderen, maar treft ook mannen, ouders en ouderen. Onder geweld binnen intieme relaties verstaan we een geheel aan gedragingen en handelingen  van een van de partners of ex-partners die erop gericht zijn de andere te controleren en te domineren. Dit kan zowel fysiek, seksueel en economische geweld tussen leden van eenzelfde familie, ongeacht hun leeftijd. Er moet zo vroeg mogelijk ingegrepen worden.

Campagnefilmpje

IFG komt voor in alle sociaal economische klassen en binnen alle culturen in de samenleving. Door de omvang van deze maatschappelijke problematiek is er een noodzaak aan preventie en sensibilisering, evenals een opvang voor de betrokkenen. Het campagnefilmpje werd gemaakt door een aantal Mechelse jongeren onder begeleiding van Project Wolf en de filmmaker Robbin Rooze.  De stad Mechelen wil het thema hiermee bespreekbaar maken en de hulpverleningskanalen beter bekend maken.

“De oplossing tegen IFG bestaat niet.  Elke situatie is anders en vraagt een eigen aanpak.  Maar voor dat slachtoffers van IFG kunnen worden geholpen, moeten ze hun hulpvraag durven en kunnen stellen.  Daarom is de inzet van onze dienst Preventie en Veiligheid zo belangrijk,” stelt schepen van Preventie en Veiligheid Stefaan Deleus. “Een eerste stap om IFG tegen te gaan, is het gesprek durven aangaan.  Deze actie wil slachtoffers en hun omgeving aanzetten tot gesprek, maar richt zich evengoed ook naar de omstaanders.  Gehoord worden en het gevoel er niet alleen voor te staan is in deze problematiek van groot belang,” vult schepen Deleus verder aan.

Mechelen kenmerkt zich door een goed opgebouwde samenwerking tussen politie, parket, stad, hulp- en dienstverlening. Sinds mei 2017 is dit multidisciplinair samenwerkingsverband verankerd in het Family Justice Center (FJC) Mechelen. Het FJC zorgt voor verbinding tussen de verschillende partners (politie, parket, hulp- en dienstverlening en bestuur) en het cliëntsysteem. Het FJC zet sterk in op het tijdig inspelen op signalen van verontrusting. Door de expertise van de verschillende partners te bundelen kunnen we gezinnen sneller en beter de gepaste hulp bieden.

Iedereen die vragen heeft over geweld, misbruik en kindermishandeling kan – al dan niet - anoniem terecht bij politie of op het gratis nummer 1712. Ze kunnen gebeld worden voor elke vraag over elke vorm van geweld. Wie een hulpverlener wil spreken of een welzijnsvraag heeft, kan terecht bij het CAW die de aanvraag discreet zal behandelen.

Voor verdere vragen of contactgegevens en het filmpje van alle partnerorganisaties kan u terecht op de website https://www.mechelen.be/ifg  

Voor dringende oproepen kan u terecht bij het noodnummer 112.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.