Straathoekwerk Zetelt!


woensdag, 31 mei, 2017
Straathoekwerk Zetelt!

Straathoekwerk Mechelen kent al een lange geschiedenis. De Straathoekwerker zet zich in voor mensen voor wie de weg naar de reguliere hulpverlening geen evidente stap is.  Als metgezel proberen ze de zelfredzaamheid van de gasten te vergroten en hen op deze manier toe te leiden naar het reguliere hulpverleningsnet.  Het wordt moelijker om deze gasten te bereiken in de publieke ruimte, contacten leggen wordt moeizamer en daar probeert het straathoekwerk een antwoord op te vinden.  Via ‘Straathoekwerk Zetelt’ trekt men naar de gasten toe en creëert men een fysieke ontmoetingsruimte.

Straathoekwerk

Straathoekwerk is een laagdrempelige professionele werkvorm van aanwezig zijn, gericht op de realisatie van een kwaliteitsvol bestaan van maatschappelijk kwetsbare mensen. Door dagelijks aanwezig te zijn bij de mensen ontstaat er een respectvolle relatie waarbinnen alles besproken en behandeld kan worden. De belangrijkste werkinstrumenten zijn de eigen persoonlijkheid van de straathoekwerker en de vertrouwensrelatie die hij opbouwt met de doelgroep. Via het individuele werk met de gasten werkt straathoekwerk aan aansluiting.  En via het structurele werk met de samenleving werkt straathoekwerk aan insluiting.  

Huidige context

Straathoekwerk ondervindt in Mechelen al enige tijd dat de openbare ruimte minder toegankelijk wordt voor haar gasten. Volkscafé’ s worden duurder of verdwijnen, zitbanken verdwijnen en veel (jonge) gasten hebben het gevoel dat ze niet welkom zijn op openbare plaatsen. Samen met de toenemende individualisering van de maatschappij, mede als gevolg hiervan, zetten deze tendensen de traditioneel vindplaatsgerichte manier van werken onder zware druk. Binnen deze evolutie wordt het steeds duidelijker dat straathoekwerk mee zal moeten evolueren en innoveren om aan deze hedendaagse uitdagingen van het vindplaatsgerichte werken een tegengewicht te bieden.

Straathoekwerk Zetelt!

Tijdens de ontwikkeling van de actie ‘Open Plein’ eind 2015 ontstond er binnen het team van Mechelen een eerste mogelijk antwoord. Het resultaat was het project genaamd: ‘Straathoekwerk Zetelt!’.  Onder het motto ‘breng de gezelligheid van binnen naar buiten’ zijn de Mechelse straathoekwerkers sindsdien twee keer per week te vinden in een aantal aandachtsbuurten van Mechelen met een mobiele opblaaszetel.

“‘Straathoekwerk Zetelt!’ laat ons momenteel toe antwoord te bieden op enkele uitdagingen van het traditioneel vindplaatsgericht werken binnen de context van Mechelen. In eerste instantie creëren we met ‘Straathoekwerk Zetelt!’ laagdrempelige ontmoetingsplaatsen voor iedereen en dit in buurten gekenmerkt door een hoge maatschappelijke kwetsbaarheid. Vervolgens heeft de grote mate van herkenbaarheid van het project het resultaat dat er veel sneller contacten worden gelegd en dit zeker met jongeren. Ten slotte heeft de toename aan contacten het gevolg dat we als werkers meer signalen ontvangen uit de buurten en sneller kunnen overgaan tot structureel werk in dialoog met beleidsmakers,” geeft schepen van Preventie en Veiligheid, Stefaan Deleus, aan.