VEILIG MET DE FIETS NAAR SCHOOL, DAAR GAAN WE VOOR


maandag, 18 september, 2017
VEILIG MET DE FIETS NAAR SCHOOL, DAAR GAAN WE VOOR

Een fiets die volledig in orde is, is een zeer belangrijke voorwaarde om veilig naar school te fietsen. Daarom controleerde schepen Stefaan Deleus vandaag samen met enkele gemeenschapswachten de fietsen van de leerlingen van de Sint-Pieterschool te mechelen.  Het voorbije schooljaar waren in Mechelen 80% van alle gecontroleerde fietsen in orde. 

“Vanaf de maand september komt  het  schoolse leven weer volop op dreef.  We komen dan ook veel meer fietsers tegen in het verkeer.  Daarom wil ik de ouders vragen om zeker de fiets van je kind nog eens na te kijken want een fiets die in orde is, verkleint de kans op ongevallen,” stelt schepen Stefaan Deleus. 

Vanaf 11 september startten de gemeenschapswachten met de jaarlijkse preventieve fietscontroles in de Mechelse lagere en secundaire scholen. Deze controles zullen de hele maand september plaatsvinden.  Bij deze controles kijkt men na of de fiets  technisch en reglementair in orde is.  Elk jaar blijkt tijdens onze fietscontroles dat nog niet iedereen met een fiets, die volledig in orde is, zich veilig in het verkeer verplaatst. Fietsers die niet in orde zijn zullen tijdens de maand oktober een hercontrole ondergaan.  Vanaf november zal de Mechelse politie actief fietscontroles uitvoeren op de openbare weg.

Schepen Stefaan Deleus: “Iedereen erkent het belang van veilige fietsen maar toch bleek vorig jaar 20% van de fietsen niet in orde.  Het niet hebben van een bel en het niet voorzien zijn van een reflector vooraan aan de fiets, waren de meest voorkomende onregelmatigheden.  Ook bleken heel wat fietsen niet voorzien van degelijke remmen en dat kan toch wel tot gevaarlijke situaties leiden.” In totaal werden er vorig jaar 3200 fietsen gecontroleerd.

Steeds meer scholen krijgen interesse voor onze actie.  Dit jaar trekken we naar 40 lagere scholen en 14 secundaire en daarvoor voorzien we 58 (zelfs 107 inclusief de hercontroles) verschillende contactmomenten om alle fietsen te controleren.  Dit zijn12 extra contactmomenten in vergelijking met vorig jaar.