Een leefbare samenleving

ENGAGEMENT voor een warme leefbare samenleving in Mechelen 

Mensen hebben mensen nodig om gelukkig te zijn, om zich te ontplooien. Daarom moeten we van onze stad een leefbare gemeenschap en warme samenleving maken, die mensen kansen biedt maar mensen ook aanzet om de geboden kansen te grijpen.

CD&V wil - samen met de Mechelaars - bouwen aan een warme stad waarin mensen centraal staan. Niet enkel in woorden, maar ook - en vooral - in daden, zoals u van CD&V gewoon bent. CD&V heeft daarom een programma voor de volgende jaren dat is opgebouwd rond  4 V’s . Met een dienstvaardige overheid die een algemeen kader biedt om mensen te versterken, verbinden, verzorgen en vooruitzien.

Mechelaars alle kansen geven om te versterken

Een warme stad versterkt de verantwoordelijke vrijheid van zijn burgers door hun alle kansen te bieden om hun talenten ten volle te benutten en te ontwikkelen: via een  ondersteunend jeugdbeleid, door een economisch gezonde gemeente te creëren, via een dynamisch ouderenbeleid, via gelijke kansen voor vrouwen en mannen, via sport, cultuur en toerisme en door een duurzame mobiliteit die een vlotte bereikbaarheid garandeert. Tot slot moet de stad ook de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de inwoners versterken en hen sensibiliseren en ertoe aanzetten ook hun steentje bij te dragen in het verzekeren van de veiligheid in de stad.

Mechelaars alle kansen bieden om te verbinden en te ontmoeten

Mechelen moet een plaats zijn waar men “thuis” kan zijn, die kansen geeft om verantwoordelijkheden op te nemen en waarop je kan rekenen bij tegenslag. Naast een gezin en familie, kan ook je lokale buurt of vereniging zo een “thuis” zijn. Samen wonen en actief zijn in Mechelen verbindt mensen met elkaar en met de gemeenschap waarin ze leven. Om dit mogelijk te maken is het echter belangrijk dat mensen elkaar kunnen ontmoeten in hun stad. CD&V wil dan ook dat Mechelen zo een plaats van verbinding en ontmoeting wordt.

Alle kansen om Mechelaars te verzorgen

Mechelen moet kwetsbare mensen, die zorg, hulp en bescherming nodig hebben, kansen geven om mee te kunnen delen in welvaart en welzijn. Kinderen hebben recht op opvoeding, bescherming, zorg en participatie. Ouderen en personen met een handicap, moeten omringd en verzorgd kunnen worden, professioneel en door hun eigen kring. CD&V wil dat elke gemeente of stad een verzorgende overheid wordt die, in overleg met alle betrokken actoren, private initiatieven ondersteunt en waar nodig zelf initiatieven neemt.

Alle kansen om vooruit te zien

Mechelen alleen zal er niet voor zorgen dat ineens het massale wereldwijde verbruik van grondstoffen en energie een halt toegeroepen wordt. Wanneer iedereen zo redeneert, zal er echter nooit iets veranderen. In de actieve kansensamenleving waar CD&V voor kiest, moet iedereen zijn verantwoordelijkheid opnemen, niet alleen in de huidige maatschappij, maar ook ten aanzien van de komende generaties. Elke gemeente of stad moet dus zowel voor actuele welvaart zorgen, maar ook de kansen van de komende generaties veilig stellen en voorkomen dat het leven van mens, plant en dier in het gedrang komt. Dit vraagt ook op vandaag de nodige initiatieven die voor een duurzame samenleving en toekomst zorgen. Dit vraagt ook om een beleid dat de financiële toekomst van de stad veilig stelt en de toekomstige generaties niet belast met de afbetaling van leningen voor “luxe” projecten. Het veronderstelt ten slotte dat nieuwe technische middelen en concepten voluit toegepast worden in onze stad van de toekomst.

Een dienstvaardige stad Mechelen

 Een stad is geen beleidsniveau om het beleidsniveau op zich. Zoals elke overheid heeft de gemeente als bestuursniveau enkel zin als dienstverlenende en beleidsvoerende instantie. Een stad of gemeente is zo goed als altijd het bestuursniveau dat het dichtste bij de burgers staat. Voor CD&V is de dienstverlening door de gemeente dan ook erg belangrijk. Onder andere via inspraak van de “gebruikers”, de inwoners, kan deze dienstverlening geoptimaliseerd worden. Mechelen moet dan ook nog meer werk maken van klantvriendelijkheid en administratieve vereenvoudiging.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.