Onze 60-plussers hebben nog een pak energie in huis en voelen precies wat er onder de ouderen leeft. CD&V Senioren hebben vanuit hun eigen dynamiek en ervaring een aparte werking opgezet om rond thema’s die senioren aanbelangen standpunten in te nemen en acties uit te werken. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de rechten van ouderen verzilverd worden.

Het is bemoedigend vast te stellen dat de werkgroep in Mechelen 80 leden heeft.Aan initiatieven geen tekort.

Tot nu toe worden de initiatieven van de senioren in Mechelen samen genomen met deze van deze van Mechelse regiowerking.

Volg onze werking op www.senioren.cdenv.be en leer ons nog beter kennen.

Zestigplussers willen actief betrokken zijn bij het maatschappelijk gebeuren. Gesprekken met politici. Nauwgezet het beleid volgen. Adviesorganen inspireren. Campagne voeren bij verkiezingen. Actieve CD&V-leden maken er tijd voor.

Een toenemend aantal 60-plussers gaven te kennen dat zij zich inschrijven in de doelstellingen van onze beweging. Onze werking schept kansen om actief burgerschap dagelijks in praktijk te brengen. Door te zeggen en te tonen dat wij rekenen op behoorlijk bestuur op alle beleidsniveaus.

In de hoop dat we de samenleving samen een beetje kunnen verbeteren. Met open oor en oog willen we feiten en context analyseren. En lessen trekken. En doelstellingen formuleren. En veerkrachtig verder werken. De uitdagingen veranderen niet van de ene dag op de andere. We willen ze benaderen vanuit de specifieke ervaringscontext van waaruit we het beleid mee maken. Met openheid voor interpretaties van anderen. Met de vaste wil samen tot oplossingen te komen. Zo kan doorheen beeld en woord vertrouwen, hoop en veerkracht klinken... die aanstekelijk werken.

Surf zeker eens naar onze website senioren.cdenv.be om onze werking nog beter te leren kennen.