De voorbije weken ontstond in Mechelen weer heel wat commotie over het aansnijden van open ruimte en bomenkap. Jong CD&V Mechelen stelde zich vorige week al heel wat vragen bij het steeds opnieuw aansnijden van open groene ruimte. Gemeenteraadslid Hamid Riffi (CD&V Mechelen) dient daarom nu een voorstel in om de open ruimte effectief te vrijwaren.

In de media ontstond de laatste weken weer heel wat commotie rond geplande ontwikkeling- en woonprojecten, en over het feit dat hiervoor weer open ruimte, natuur en bos voor moesten verdwijnen. Voor CD&V Mechelen is het genoeg, de partij vindt dat het wel mag stoppen in Mechelen. “Steeds opnieuw verdwijnt er bos en open ruimte, terwijl natuur en groen al zeer sterk onder druk staat in onze stad. Voldoende open ruimte en natuur is wel noodzakelijk voor de Mechelaar en voor een leefbare stad. Zeker in tijden van corona, waar niet iedereen een eigen tuin heeft bijvoorbeeld” aldus Karl Lauwers (Jong CD&V Mechelen). 

Onduidelijkheid en ongerurstheid over Kantvelde

Zo ontstond er vorige week onduidelijkheid en verwarring over het woonproject Kantvelde in Mechelen Noord, en dus over de bijhorende geplande bomenkap. Zo is het niet duidelijk over hoeveel geplande woonheden het nu gaat in dit project. Zo is er op de website van Mechelen sprake van 150 woonheden, maar staat er in de startnota van het GRUP dat er sprake is tot wel 400 wooneenheden. Gemeenteraadslid Hamid Riffi (CD&V) maakt zich zorgen over zijn wijk: “Wat is de toekomst van het speelbos? Hoe zit het met de ontsluiting van het slachthuis? Wat gebeurt er met het moerasgebied aan de Dijle? Welke impact zullen de voorziene ontwikkelingen hebben op de verkeersdruk in de wijk?”

Voorstel om open ruimte te vrijwaren voor een leefbare stad

CD&V Mechelen benadrukt dat ze niet gekant zijn tegen ontwikkelingsprojecten in Mechelen. Dit zorgt immers voor dynamiek en vernieuwing. Maar ze zijn het wel beu dat hier steeds opnieuw open ruimte voor moet verdwijnen. Daarom gaat CD&V Mechelen volgende maandag op de gemeenteraad een concreet voorstel indienen om de open ruimte te vrijwaren. “Eerst en vooral vragen we dat de Stadslijst een realistische prognose maakt van de toekomstige woonbehoefte in Mechelen, en om in kaart te brengen of de geplande ontwikkelingsprojecten hier niet voor volstaan” zegt Riffi die het voorstel heeft ingediend.

“Daarnaast pleiten we er voor dat nieuwe geplande woonuitbreidingen of industrieterreinen kunnen geplaats worden op gronden die al gebetonneerd zijn in plaats van groene ruimte op te offeren” stelt Lauwers voor. CD&V Mechelen wilt dat de gemeenteraad zo een duidelijk signaal geeft om de open ruimte te vrijwaren in onze centrumstad.

Lauwers en Riffi zijn zich ervan bewust dat er momenteel een Beleidsplan Ruimte Mechelen in opmaak is. “De vraag naar die oefening van woonprognose en nood leeft al langer en zou dus perfect geplaatst zijn in zo een Beleidsplan. En daarnaast zou het voor ons onbegrijpelijk zijn om nu al verder open ruimte aan te snijden, terwijl je tegelijkertijd bezig bent met een plan om die ruimte te beschermen” stellen ze scherp. “Daarom pleiten wij ervoor om dit principe van open ruimte te vrijwaren als rode draad doorheen dit beleidsplan mee op te nemen. Anders heb je een plan voor open ruimte die al is opgebruikt?” aldus CD&V Mechelen.

Contact

Karl Lauwers, Jong CD&V Mechelen, 0477/73.71.80 

Hamid Riffi, Gemeenteraadslid CD&V Mechelen, 0496/23.23.17