Cijfers die CD&V Mechelen al enkele weken geleden opvroeg in de politieraad tonen aan dat seksueel geweld ook in onze centrumstad sterk is toegenomen het voorbije jaar. De oppositiepartij pleit daarom voor een lokaal actieplan seksueel geweld met onder andere gespecialiseerde zedeninspecteurs en sensibilisering via scholen: “We moeten slachtoffers op een laagdrempelige manier opvangen, en het taboe rond seksueel misdrijf doorbreken.” 

CD&V Mechelen betreurt het verschrikkelijke incident waarbij een minderjarig meisje uit het Oost-Vlaamse Gavere werd verkracht en nadien uit het leven stapte. De oppositiepartij wil daarom de problematiek van seksueel geweld ook lokaal aankaarten. Want de cijfers die de partij enkele weken geleden al opvroeg in de politieraad, tonen aan dat seksueel geweld ook in Mechelen een groot probleem is. Zo waren er vorig jaar 68 gevallen van aanranding van de eerbaarheid, een pak meer dan het jaar ervoor toen 24 aangiftes werden gemeld. Ook het aantal verkrachtingen steeg met de helft, van 21 in 2019 tot 33 in 2020. “Studies toonden al aan dat de COVID pandemie leidde tot een forse toename van seksueel geweld. De cijfers in Mechelen geven dit nu ook overduidelijk aan, met dus in totaal gemiddeld twee feiten van seksueel geweld per week in 2020” aldus CD&V gemeenteraadslid Zohra Hadnan.

Zowel de Vlaamse als Federale regering maakten bekend dat ze de strijd tegen het seksueel geweld al opdrijven, onder andere door een strenger jeugddelinquentenrecht en zwaarder strafrecht. Maar CD&V Mechelen wilt dit belangrijk thema nu ook versneld op de lokale politieke agenda zetten, en pleit voor een lokaal actieplan tegen seksueel geweld. Want naast bestraffing ligt er ook een heel grote uitdaging in preventie en sensibilisering. “Uit onderzoek blijkt dat grosso modo slechts 10% van de slachtoffers van seksueel geweld aangifte doen, de cijfers van de politie zijn dus nog maar het topje van de ijsberg. We moeten daarom lokaal de drempels voor aangifte gericht verlagen, en fors inzetten op sensibilisering. Dit zijn taken voor een lokaal bestuur dichtbij de mensen” zegt Tessa De Prins (voorzitster JONGCD&V).

Actieplan seksueel geweld
De oppositiepartij juicht dan ook de plannen toe van de politiezone om, naar het voorbeeld van Sint-Niklaas (zie link onderaan), 14 zedeninspecteurs op te leiden die slachtoffers 24/7 op de best mogelijke manier kunnen opvangen. Daarnaast vinden ze het goed dat er naast Brussel en Gent, ook in provincie Antwerpen een Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG) komt. Hier krijgen slachtoffers bijstand op één plaats waar zorgverleners en zedeninspecteurs samenwerken. CD&V vraagt nu wel om naar aanleiding van de feiten in Gavere, een versnelling hoger te gaan. “Zo zou het ZSG pas op 1 januari 2022 operationeel zijn, we vragen ons af of de stad dat proces niet kan versnellen” aldus Hamid Riffi (CD&V, lid politieraad). “Men moet ook aangifte kunnen doen na verjaring van de feiten, zodat slachtoffers die nog niet die stap hebben durven zetten, nog steeds begeleid kunnen worden.” De oppositiepartij vraagt zich ook af of dit centrum niet kan dienen om meer plaatsen te creëren voor jongeren, gezien de lange wachttijden nu.

Tot slot wijst CD&V er nog op dat ook sensibilisering een heel belangrijke uitdaging wordt waar we moeten op inzetten. Ze wijzen op de cijfers dat 68% van de slachtoffers die naar zo’n Zorgcentrum na Seksueel Geweld gaat, klacht indient bij de politie, in vergelijking met slechts die 10% van de overige slachtoffers. “De politie heeft goeie plannen, maar de uitwerking moet nu wel spoedig volgen zodat de drempels worden verlaagd en iedereen weet waar men terecht kan. Zeker voor scholieren en jongeren is een snelle aanpak en duidelijke informatie noodzakelijk. Dit kan via de website maar moet zeker ook via sociale media, en met flyers of posters in toiletten van horeca met noodtelefoonnummers. In Nederland is er bijvoorbeeld de Angele cocktail, die je kan bestellen aan de bar zodat de barman/-vrouw weet dat je je onveilig voelt.” geeft Karl Lauwers (JONGCD&V) nog mee als suggesties.

An Verbruggen (CD&V) besluit: “Jonge slachtoffers zijn ook minder geneigd om naar buiten te komen met hun verhaal, omdat ze bang zijn dat mensen hen niet zullen geloven of hen zullen uitlachen. Het thema van seksueel misbruik moet echt uit de taboesfeer gehaald worden. We kunnen niet voldoende herhalen wat ‘toestemming geven’ juist betekent bij seks, en wat jongeren kunnen doen als iemand uit hun omgeving seksueel geweld meemaakt. Een traject samen met de Mechelse scholen zou hierin kunnen helpen.”

Info Sint-Niklaas: https://www.hln.be/sint-niklaas/politie-zet-team-van-tien-zedeninspecteurs-in-slachtoffers-zo-goed-mogelijk-opvangen~a65a0046/ 


Cijfers Politieraad Politiezone Mechelen-Willebroek:Lees de reacties ()
Lees de reacties () Verberg reacties