Als mantelzorger zorg je voor iemand in je omgeving, met hart en ziel, vaak onmisbaar voor de persoon voor wie je zorgt. Maar zorg dragen voor iemand als mantelzorger is niet altijd makkelijk. CD&V Mechelen zet daarom op de Dag van de Mantelzorgers enkele Mechelse mantelzorgers in de bloemetjes. Ze lanceerden ook een bevraging om te horen wat de bezorgdheden en vragen zijn van mantelzorgers om dit ook lokaal te blijven ondersteunen.

Uit cijfers blijkt dat 1 op 5 Vlamingen mantelzorger is. CD&V Mechelen was benieuwd naar de situatie in Mechelen en hield de afgelopen dagen een bevraging bij Mechelse mantelzorgers. “Het engagement van mantelzorgers is heel waardevol, ze nemen spontaan de zorg op voor een familielid, een vriend of een buur. Op die manier zorgen ze mee voor een warm Mechelen. Met CD&V willen we dit engagement in de verf zetten en versterken. Daarom zetten we vandaag Mechelse mantelzorgers in de bloemetjes” steekt Karl Lauwers (CD&V) van wal.

Uit de bevraging van de oppositiepartij viel heel wat op. Dat mantelzorgen iets is van alle leeftijden, ook voor 20 en 30-jarigen, en dat bijna de helft dit combineert met een job. De zorg richt zich vooral naar personen binnen het gezin en ouders, maar de type zorg kan zeer gevarieerd zijn. “Mantelzorgen kan gaan van wekelijkse boodschappen tot effectief zorg verlenen voor een partner of ouder. Soms zijn ook jongeren de mantelzorger in huis. Terwijl ze van een zorgeloze jeugd moeten genieten of zich moeten focussen op hun studies, nemen zij de zorg en verantwoordelijkheid op voor hulpbehoevende familieleden. Mantelzorgers verdienen onze waardering, maar ook de ondersteuning waar kan” aldus Hamid Riffi (CD&V).

Mantelzorgers helpen en ondersteunen
Want ondanks dat ze dit met hart en ziel opnemen, vinden de Mechelse mantelzorgers dit toch gemiddeld gezien emotioneel belastend. Ook de COVID crisis had een serieuze impact op de mantelzorger. Men leefde voortdurend in angst om iemand te besmetten, men durfde niet meer te knuffelen en de zorg werd afstandelijker. Dit was moeilijk om dragen. CD&V Mechelen verwijst daarom naar enkele recente Vlaamse en federale initiatieven om mantelzorgers te ondersteunen. Zo heeft Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V) in maart van dit jaar een aanvullende Vlaamse aanmoedigingspremie voor mantelzorgers uitgewerkt. En op initiatief van federale parlementsleden Nahima Lanjri (CD&V) en Anja Vanrobaeys (Vooruit) heeft de federale regering het mantelzorgverlof van één naar drie maanden uitgebreid.

Ook de stad Mechelen voorziet een maandelijkse gemeentelijke mantelzorgpremie van 25 euro. “Uit onze bevraging blijkt dat de mantelzorgers dit erg waarderen en ze vragen hier ook blijvend op in te zetten. Het geeft hen net die zuurstof om soms wat tijd voor zichzelf op te nemen, en dit wordt ook gebruikt voor medische kosten. Maar de communicatie door de stad over deze mantelzorgpremie kan nog beter, want sommige in onze bevraging wisten niet eens af van het bestaan van die mantelzorgpremie door de stad” zegt Stefaan Deleus (CD&V).

Tot slot wijst CD&V Mechelen op nog wat noden van de mantelzorgers. Eerst en vooral vragen ze om blijvend in te zetten op de mantelzorgpremie voor alle mantelzorgers als blijk van erkenning van hun tomeloze inzet, maar vragen ze ook om de mogelijkheden tot ondersteuning van mantelzorgers duidelijker te communiceren. Verschillende mantelzorgers gaven immers aan dat de informatie verspreid en onduidelijk is. Avond- en infomomenten waar mantelzorgers terecht kunnen voor een luisterend oor bij andere mantelzorgers zouden ook een nuttig initiatief zijn, net als het uitwerken van een aanbod naar jonge mantelzorgers om deze zware verantwoordelijkheid dragelijk te maken. “Met dit soort flankerende maatregelen krijgen mantelzorgers net dat beetje extra zuurstof om de zorg vol te houden.”

Mantelzorger Chris Herssens beaamt: “Het beste wat je aan mensen kan geven is tijd. Tijd om zorg te dragen voor iemand is een stukje van jezelf dat je geeft, een stuk naasteliefde dat oh zo belangrijk is.”

CD&V Mechelen (vlnr: Karl Lauwers, Hamid Riffi, Marc Goderis, Stefaan Deleus, Alejandro Alba)