CD&V Mechelen komt voor de tweede keer met een concreet voorstel op de Vesten om de verkeerssituatie te optimaliseren: ‘De situatie in Battel kan zo niet blijven duren. Door de Guido Gezellelaan tussen de Battelsesteenweg en de McDonalds terug tweerichtingsverkeer te maken, zorgen we voor minder sluipverkeer via Battel. Dit is zelfs een voorstel van de lokale inwoners, het Stadsbestuur moet dit ernstig overwegen als ze participatie ernstig nemen.’
 
Mobiliteit en de Nieuwe Vesten beroeren al even de gemoederen in Mechelen. De voorstanders kijken naar de voordelen en nieuwe opportuniteiten, de tegenstanders benadrukken de nadelen zoals het omrijden en het sluipverkeer. ‘Wij kijken er met een open blik naar, er zijn ook positieve punten zoals meer fietsruimte maar men moet durven bijsturen als de plannen niet werken.’ aldus fractieleider voor Stefaan Deleus(CD&V).
 
Enkele maanden geleden pleitte CD&V Mechelen daarom voor het doortrekken van het tweerichtingsverkeer van de Liersesteenweg tot aan Nekkerspoel om zo Mechelen-Noord toegang te geven tot de Tangent, in combinatie met slimme knips zodat lokaal verkeer door kan. Nu komen ze met een tweede plan om de files aan het Battelcomplex te ontlasten.

‘Lokale burgerinitiatieven zoals ‘Battels Geraas’ kaartten al aan dat het Vestenproject ervoor zorgt dat er veel meer verkeer via Battel moet passeren. Sinds een maand of drie kent Battel echt een toename van de verkeersdrukte door de herinrichting van de Vesten. Aan het Battelcomplex staat er zowel ’s morgens als ’s avonds heel wat file’ zegt ook Zohra Hadnan(CD&V). ‘Een Battelaar rapporteerde zelfs een filetijd van 40 minuten over een stukje van 1.1 km op de Battelsesteenweg.’

Tweerichting Guido Gezellelaan en verkeersmetingen Battelsesteenweg
CD&V Mechelen pleit daarom om de Guido Gezellelaan tussen de Battelsesteenweg en de McDonalds terug tweerichtingsverkeer te maken. Deleus (CD&V-fractieleider): ‘Dit zorgt voor minder verkeer via Battel. Mensen die via de Adegemstraat uit het stad richting autostrade of Mechelen-Noord willen rijden moeten nu helemaal richting Battel en de Battelsesteenweg. Dat klinkt toch niet logisch?’ CD&V zal dit voorstel ook indienen op de gemeenteraad volgende week. 
 
CD&V vindt dit ook een betere oplossing in afwachting van de ontknoping van Battel. Ook de lokale burgerinitiatieven gaven dit aan. De oppositiepartij vernam ook via een schriftelijke vraag dat de stad vanaf 6 maart opnieuw verkeerstellingen zullen organiseren om het effect van de Nieuwe Vesten in kaart te brengen. CD&V pleit er wel voor om naast de tellingen op het kruispunt met de Battelbrug ook metingen te voorzien met camera’s die het doorgaand verkeer op de Battelsesteenweg meten. In tegenstelling tot andere grote banen, is dat nu nog niet voorzien. Met de actualiteit van de voorbije weken begrijpen ze dit niet. CD&V zal dit punt ook op de gemeenteraad indienen.

Karl Lauwers: ‘De impact van de Nieuwe Vesten op de Battelsesteenweg en Battel kunnen we niet langer negeren. Het Stadsbestuur vraagt geduld, maar dit ondermijnt het vertrouwen van de Battelaars in de Vesten. We moeten de plannen met een open blik durven optimaliseren. Zelfs ex-schepen Anciaux sprak in zijn afscheidsinterview van de flessenhals in Battel dat nog moest aangepakt worden.’